Loading images...

הפרדות בביוטכנולוגיה

תהליך ליצירת פוליאלקיל גליקוזידים ארוכי שרשרת

מספר פטנט: WO 1998030714 / 1998-07-16

ממציאים: אהרון מאיר אייל, טל ראובני, אשר ויטנר

בעלי הפטנט: A. E. Staley Manufacturing Co

אבסטרקט:

ההמצאה מספקת תהליך ליצירת אלקיל גליקוזידים ארוכי שרשרת הכוללים הגבה של לפחות סובסטרט אחד הנבחר מהקבוצה המכילה קרבוהידרטים ומקורות קרבוהידרטים ולפחות אלכוהול שומני אחד בעל לפחות 8 אטומי פחמן במדיום המכיל לפחות אנזים-גליקוזידז אחד שאופטימום הטמפרטורה שלו גבוה מ-60 מעלות צלזיוס ויש לו יציבות מחצית חיים הגבוהה מיום אחד ב-80 מעלות צלזיוס.

לינק לפטנט:
www.google.com/patents/WO1998030714A1?cl=en

מזון עני באקריל אמיד

 

מספר פטנט: WO 2005077203 / 2005-8-25

ממציאים: אהרון אייל, איאן פרטל, אשר ויטנר

בעלי הפטנט: Cargill, Incorporated

אבסטרקט:

שיטה להכנת מזון שטופל בחום מחומרי גלם שנגזרו ממקור צימחי והמכילים אספרגין ולפחות סוכר מחזר אחד. השיטה כוללת יצירת מגע בין מרכיבי המוצא לבין ריאגנט המכיל חומצות אמינו בעלי ריכוז נמוך יחסית של אספרגין ליצירת שכבת ציפוי. השיטה כוללת גם טיפול בחום של חומר המוצא לאחר אותו מגע או באותו זמן. ….מצורפת גם שיטה להכנת הרכב מזון מצופה.

לינק לפטנט:
www.google.com/patents/WO2005077203A2?cl=en

תהליך ליצירת 1,3 פרופן דיול

 

מספר פטנט: WO 2004101437 / 2004-11-25

ממציאים: אנטוני ביידה, אברהם בניאל, רוברט גנסן, אשר ויטנר

בעלי הפטנט: A.E. Staley Manufacturing Co

אבסטרקט:

תהליך להפקת 1,3 פרופן דיול מתמיסת הזנה. ההמצאה הנוכחית כוללת יצירת מגע בין זרם הזנה מימי המכיל 1,3 פרופן דיול ולפחות מזהם אחד עם לפחות ממצה סולבנטי אחד ליצירת תערובת. התערובת מופרדת לפאזה ראשונה ולפאזה שנייה. הפאזה השנייה מכילה את מרבית המים שהיו בפאזה המימית. הפאזה הראשונה מכילה מים, סולבנט ולפחות חלק מהפרופן דיול שהיה מצוי בפאזת ההזנה המימית. היחס המשקלי בפאזה הראשונה בין ה1,3 פרופן דיול לבין אותו מזהם גבוה מאשר בזרם ההזנה המימי לפני אותו מגע…..

לינק לפטנט:
www.google.com/patents/WO2004101437A3?cl=en

תהליך ליצירת קונדנסט של חומצה אספרטית

 

מספר פטנט: WO 1998 016652 / 1998-04-23

ממציאים: פייר קמי, תומס גטהווי, הארון מאיר אייל, רוברט גנסן, …. אשר ויטנר

בעלי הפטנט: עמילום בלגיה

אבסטרקט:

ההמצאה מספקת תהליך ליצירת קונדנסט של חומצה אספרטית מקרבוהידרט הכוללת את השלבים: פרמנטציה של המדיום המכיל קרבוהידרט באמצעות מיקרואורגניזם המייצר חומצה פומרית תוך יצירת תמיסה המכילה חומצה פומרית; יצירת תמיסת אמוניום פומרט מטוהרת, הפיכה אנזימטית של האמוניום פומרט לאמוניום אספרטט ודחיסת האמוניום אספרטת ליצירת קונדנסט של חומצה אספרטית….

לינק לפטנט:
www.google.com/patents/WO1998016652A1?cl=en

 

תהליך ליצירת חומצה אספרטית גבישית

 

מספר פטנט: WO 1998030712 / 1998-07-16

ממציאים:

בעלי הפטנט:

אבסטרקט:

ההמצאה מספקת תהליך ליצירת חומצה אספרטית הכולל את הצעדים: (1) יצירת תמיסה מימית המכילה דיאמוניום פומרט, על ידי שימוש בשני מול מקור אמוניה עבור כל מול דיאמוניום פומרט, שחלקו מגיע מסחרור של שלב בתהליך הנוכחי (2) התאמת הרכב התמיסה שמכילה דיאמוניום פומרט באמצעות צעד של ההמצאה נוכחית ליצירת תמיסה בעלת ריכוז של בין כ-0.5 מולר ל-2 מולר אמוניום פומרט ב-PH שבין 7 ל-9; (ג) הפיכה אנזימטית של דיאמוניום פומרט לאמוניום אספרטת….. העברה דרך מחליף קטיוני….(6) הפרדת החומצה האספרטית…. (9) הפרדה ושימוש חוזר של מקור האמוניה בשלב (1)

לינק לפטנט:
www.google.com/patents/WO1998030712A1?cl=en

תהליך להפקת חומצה אסקורבית

 

מספר פטנט: WO 1997 013761 / 1997-04-17

ממציאים: אהרון מאיר אייל, טל ראובני, אשר ויטנר

בעלי הפטנט: יישום, חברת הפיתוח של האוניברסיטה העברית בירושלים

אבסטרקט:

ההמצאה נותנת תהליך להפקת חומצה אסקורבית מתמיסת הזנה מימית המכילה את החומצה בריכוז של לפחות 0.7 מול לקילוגרם, הכוללת ספיחה של החלק הגדול של החומצה האסקורבית בשרף סופח מוצק שנבחר מבין שרפים הנושאים קבוצה פירידינית ושרפים אחרים בעלי בסיסיות נמוכה דומה, הפרדת השרף המכיל את החומצה האסקורבית מהתמיסה המימית שנותרה וטיפול להוצאת החומצה האסקורבית מהשרף בעזרת סולבנט ניטרלי בטמפרטורה הגבוהה בלפחות 20 מעלות מהטמפרטורה שבה נעשתה הספיחה

לינק לפטנט:
www.google.com/patents/WO1997013761A1?cl=en

 

שיטה להפקת חומצה ציטרית

 

מספר פטנט: WO 2004087631 / 2004-10-14

ממציאים: אברהם בניאל, דוד גונן, דוד היידל, אשר ויטנר

בעלי הפטנט: A.E. Staley Manufacturing Company

אבסטרקט:
ההמצאה מספקת הליך להפקת חומצה ציטרית מתמיסת הזנה מימית שמקורו מפרמנציה של סוכרים ושימוש בצעד של מיצוי בעזרת ממצה אמיני להפרדת אי הנקיונות המורכב מ: העמדת זרם A של תמיסת ההזנה לטיפול של הפקת חלק מהחומצה הציטרית, כאשר הטיפול שונה ממיצוי אמיני, ליצירת חלק ראשון של חומצה ציטרית מטוהרת B וזרם הזנה מישני F; העמדת לפחת חלק מאותה תמיסת הזנה משנית F לטיפול הכולל מיצוי בעזרת ממצה אמיני…. וסיחרור תמיסת האם מאותו גיבוש.

לינק לפטנט:
www.google.com/patents/WO2004087631A3?cl=en

תהליך להפרדת מומסים מתמיסות

 

מספר פטנט: WO 2009 060424 / 2009-05-11

ממציאים: אשר ויטנר, בוב גנסן, אברהם בניאל

בעלי הפטנט: TATE & LYLE INGREDIENTS AMERICAS, INC

אבסטרקט:

ההמצאה מספקת תהליך להפקת מומסים מתמיסה מימית ראשונה, הכולל הבאה לשווי משקל של התמיסה המימית הראשונה בעלת מסיסות הדדית מוגבלת עם מים בטמפרטורה גבוהה מטמפרטורת החדר ליצירת לפחות פאזה שניה אחת עשירה במים וענייה במומסים, ואופציונלית פאזה מימית שנייה המכילה את אותם מומסים, כאשר הטמפרטורה של……

לינק לפטנט
http://www.google.com/patents/WO2009060424A1?cl=en

תהליך להפקת תוצר פרמנטציה

 

מספר פטנט: WO 2009 040791 / 2009-04-02

ממציא: אשר ויטנר

בעלי הפטנט: אשר ויטנר בע"מ, אייל יועצי מחקר

אבסטרקט:

ההמצאה מספקת תהליך לטיהור וריכוז של תוצר אורגני מסיס חלקית במים, ממקור המכיל אותו… בתהליך המכיל את הצעדים
(א) ריכוז המוצר באמצעות שרף ליצירת תמיסה מימית ראשונה בריכוז 1C . ו-(ב) פרקציונציה של התמיסה המימית על ידי התאמת טמפרטורה…..

לינק לפטנט

http://www.google.com/patents/WO2009040791A1?cl=en

שיווק באינטרנט בירושלים