תהליך ליצירת 1,3 פרופן דיול

 

מספר פטנט: WO 2004101437 / 2004-11-25

ממציאים: אנטוני ביידה, אברהם בניאל, רוברט גנסן, אשר ויטנר

בעלי הפטנט: A.E. Staley Manufacturing Co

אבסטרקט:

תהליך להפקת 1,3 פרופן דיול מתמיסת הזנה. ההמצאה הנוכחית כוללת יצירת מגע בין זרם הזנה מימי המכיל 1,3 פרופן דיול ולפחות מזהם אחד עם לפחות ממצה סולבנטי אחד ליצירת תערובת. התערובת מופרדת לפאזה ראשונה ולפאזה שנייה. הפאזה השנייה מכילה את מרבית המים שהיו בפאזה המימית. הפאזה הראשונה מכילה מים, סולבנט ולפחות חלק מהפרופן דיול שהיה מצוי בפאזת ההזנה המימית. היחס המשקלי בפאזה הראשונה בין ה1,3 פרופן דיול לבין אותו מזהם גבוה מאשר בזרם ההזנה המימי לפני אותו מגע…..

לינק לפטנט:
www.google.com/patents/WO2004101437A3?cl=en