Loading images...

חומצות אורגניות

תהליך להפקת חומצה אסקורבית

 

מספר פטנט: WO 1997 013761 / 1997-04-17

ממציאים: אהרון מאיר אייל, טל ראובני, אשר ויטנר

בעלי הפטנט: יישום, חברת הפיתוח של האוניברסיטה העברית בירושלים

אבסטרקט:

ההמצאה נותנת תהליך להפקת חומצה אסקורבית מתמיסת הזנה מימית המכילה את החומצה בריכוז של לפחות 0.7 מול לקילוגרם, הכוללת ספיחה של החלק הגדול של החומצה האסקורבית בשרף סופח מוצק שנבחר מבין שרפים הנושאים קבוצה פירידינית ושרפים אחרים בעלי בסיסיות נמוכה דומה, הפרדת השרף המכיל את החומצה האסקורבית מהתמיסה המימית שנותרה וטיפול להוצאת החומצה האסקורבית מהשרף בעזרת סולבנט ניטרלי בטמפרטורה הגבוהה בלפחות 20 מעלות מהטמפרטורה שבה נעשתה הספיחה

לינק לפטנט:
www.google.com/patents/WO1997013761A1?cl=en

 

שיטה להפקת חומצה ציטרית

 

מספר פטנט: WO 2004087631 / 2004-10-14

ממציאים: אברהם בניאל, דוד גונן, דוד היידל, אשר ויטנר

בעלי הפטנט: A.E. Staley Manufacturing Company

אבסטרקט:
ההמצאה מספקת הליך להפקת חומצה ציטרית מתמיסת הזנה מימית שמקורו מפרמנציה של סוכרים ושימוש בצעד של מיצוי בעזרת ממצה אמיני להפרדת אי הנקיונות המורכב מ: העמדת זרם A של תמיסת ההזנה לטיפול של הפקת חלק מהחומצה הציטרית, כאשר הטיפול שונה ממיצוי אמיני, ליצירת חלק ראשון של חומצה ציטרית מטוהרת B וזרם הזנה מישני F; העמדת לפחת חלק מאותה תמיסת הזנה משנית F לטיפול הכולל מיצוי בעזרת ממצה אמיני…. וסיחרור תמיסת האם מאותו גיבוש.

לינק לפטנט:
www.google.com/patents/WO2004087631A3?cl=en

שיווק באינטרנט בירושלים