Loading images...

פורמולציות להדפסה ולציפויים

הרכבים לעיכול, שיטות להדפסת מרכיבים

מספר פטנט: WO 2009 040794 / 2009.02.04

ממציאים: מתי בן משה, מיכאל חפץ

בעלי הפטנט: דיפ-טק בע"מ, מתי בן משה, מיכאל חפץ

אבסטרקט:

תמיסה לעיכול המכילה: (א) לפחות ריאגנט עיכול אחד בעל טמפרטורת אקטיבציה של לפחות 400 מעלות צלזיוס, כאשר בטמפרטורה זו הריאגנט יוצר מרכיב פעיל המתאים לעיכול כימי של זכוכית, ריכוז הריאגנט לפחות 2.5 אחוז משקליף בינדר ו- (ג) נוזל..

לינק לפטנט:
http://www.google.com/patents/WO2009040794A4?cl=en

תהליך הדפסה על הצד הפנימי של למינט זכוכית ולמינט זכוכית שנוצר

מספר פטנט: WO 2009 147676 / 2009-12-10

ממציאים: מתי בן משה, הידנה אילן

בעלי הפטנט:
DIP TECH. LTD. [IL/IL]; (IL) (All Except US), מתי בן משה, הידנה אילן

אבסטרקט:

תהליך ייצור עבור למינטי הדפסה S2 או S3 המכילים: הדפסה של דפוס על גליון זכוכית ראשון באמצעות הרכב דיו המכיל חלקיקי פריט זכוכית, חלקיקי פיגמנט אינאורגני ובינדר פולימרי אורגני: שריפה מוקדמת של התבנית בטמפרטורה של 350 עד 450 מעלות צלסיוס…….והכנסת ספייסר פלסטי בין הגליון הראשון והשני ליצירת למינט זכוכיתי.

לינק לפטנט:
http://www.google.com/patents/WO2009147676A1?cl=en

הרכבים מבוססי מיקרואמולסיות שמן במים ל Ink-Jet ליצירת ננו-חלקיקים לאחר הנחתם על משטחים

 

מספר פטנט: WO/2001088046 / 2001-11-22

ממציאים: מתי בן משה, שלמה מגדסי

בעלי הפטנט: יישום חברה למחקר פיתוח של האוניברסיטה העברית, מתי בן משה, מגדסי שלמה

אבסטרקט:

הרכב דיו עבור הדפסת דיו עבור הדפסה פחז-אלקטרית הכוללת: (1) צבע הידרופובי (2)מיקרואמולסיהשל שמן במים
המכילה (א) שמן נדיף; (ב) מים; (ג) קו-סולבנט, (ד) לפחות חומר פעיל שטח; אחד (ה) בינדר, כאשר בזמן הנחת של הדיו על
הסובסטרט השמן הנדיף מתנדף וחלקיקי ננו נוצרים. ההמצאה מכילה גם תהליך הדפסה לשימוש בדיו.

לינק לפטנט:
www.google.com/patents/WO2001088046A3?cl=en

שיווק באינטרנט בירושלים