שיטה והרכב עבור הסרת דיו מהדפסה על סוסבסטרט


מספר הפטנט: IL 210497 / 2011-3-31

ממציאים: מתי בן משה

בעלים של הפטנט:  FREEINK LTD