Loading images...

ייצור ננו טיטניום אוקסיד

שיטה לייצור חלקיקי ננו של טיטניום אוקסיד

מספר פטנט: WO 2007 074436 / 2007-05-07

ממציאים: אהרון אייל, אשר ויטנר

בעלי הפטנט : Joma Int

אבסטרקט:

ההמצאה מספקת שיטה ליצירת חלקיקי טיטניום אוקסיד קטנים, בעלת השלבים:
(א) הכנת תמיסת מוצא המכילה לפחות יון אחד של טיטניום וקומפלקסים בריכוז של לפחות 0.1 אחוז משקלי של טיטניום.
(ב) שמירת התמיסה בטמפרטורה הנמוכה מ70 מעלות צלזיוס לזמן שבו מתרחשת הידרוליזה,
כמות ההידרוליזה מספקת ליצירת 0.1 מילימול פרוטונים….

לינק לפטנט
www.google.com/patents/WO2007074436A1?cl=en

שיטה ליצירת חלקיקים קטנים של טיטניום דיאוקסיד

מספר פטנט: WO 2012/066547 / 2012-5-24

ממציאים: אשר ויטנר, מתי בן משה, מובין ביידוסי

בעלי הפטנט: JOMA INTERNATIONAL AS [NO/NO]; N-7898 Limingen, אשר ויטנר בע"מ (רק עבור ארצות הברית)

אבסטרקט:

ההמצאה עוסקת בשיטה לייצור חלקיקים קטנים של טיטניום אוקסיד, הכוללת את השלבים:
א) מתן מוצק המכיל חומצה טיטנית;
ב) הגבת המוצק עם מדיום מימי חומצי ליצירת תמיסת מוצא מימית
בתנאים נתונים של טמפרטורה נמוכה יותר 100 מעלות צלזיוס,
וריכוז קטיון הטיטניום נמוך מ – 20 אחוז משקלי וגבוה יותר 0.1מ- 0.1%,
pH נמוך מ 1 וריכוז החומצה החזקה גבוה מ- 2.5%, נמוך מ- 30%;
ג). אופציונלית, הוספת אחד או יותר capping agents לתמיסה;
ד) שינוי לפחות אחד מהתנאים של התמיסה מימית לגרימת משקעים של התמיסה הכוללים חלקיקי תחמוצת טיטניום …

לינק לאתר הפטנטים
http://www.google.com/patents/WO2012066547A4?cl=en

 

שיווק באינטרנט בירושלים